Dr. Juan Carlos Staltari (Mar del Plata)
Presidente

Dr. Gustavo Fabián Tachella (CABA)
Tesorero

Dr. Edgardo Emilio Serra (Corrientes)
Vocal Titular

Dr. Luciano Guillermo Angles (Pergamino)
Vocal Titular

Dr. Matías Facundo Sosa (Paraná)
Vocal Suplente

Dr. Matías Javier Turchi (Tandil)
Revisor De Cuentas

Fiolo, Felipe Eduardo
Director

Dra. Priscila Antozzi (Bahía Blanca)
Vice Presidente

Dr. Axel Federico Beskow (CABA)
Vocal Titular

Dra. Josefina Picardo (Mar del Plata)
Vocal Titular

Dr. Hugo Daniel Ruiz (CABA)
Vocal Suplente

Dra. Sandra Viviana Andino (Córdoba)
Vocal Suplente

Dr. Mariano Alberto García (Salta)
Revisor De Cuentas

Dr. Carlos Martín Esquivel (Córdoba)
Secretario

Mg. Laura A. Fantelli Pateiro (Mar del Plata)
Vocal Titular

Dr. Maximiliano Smith (Mar del Plata)
Vocal Titular

Dr. Alejandro José Marcolini (Rosario)
Vocal Suplente

Dr. Mario Juan Ghelfi (Cipolleti)
Revisor De Cuentas

Dr. Facundo Boulin (Godoy Cruz)
Suplente Revisor De Cuentas

Dr. Harraca, Jorge Luis
Presidente

Dr. Staltari, Juan Carlos
Tesorero

Dra. Aguirre Ackermann, Marianela/strong>
Vocal Titular

Dr. Esquivel, Carlos Martín
Vocal Titular

Dr. Smith, Maximiliano
Vocal Suplente

Dr. Marcolini, Alejandro Jos
Revisor De Cuentas

Fiolo, Felipe Eduardo
Director

Dr. Grigaites, Alejandro Luis
Vice Presidente

Dr. Beskow, Axel Federico
Vocal Titular

Mg. Fantelli Pateiro, Laura Alicia
Vocal Titular

Dr. Angles, Luciano Guillermo
Vocal Suplente

Dra. Picardo, Josefina
Vocal Suplente

Dr. Serra, Edgardo Emilio
Revisor De Cuentas

Dr. Babor, Eduardo Alberto
Secretario

Dr. Fernández, Ezequiel Oscar
Vocal Titular

Dra. Antozzi, Priscila
Vocal Titular

Dr. Ruiz, Hugo Daniel
Vocal Suplente

Dr. Cooke, José Alberto
Revisor De Cuentas

Dr. Moisa, Gastón
Suplente Revisor De Cuentas

Dr. Pedro Rodrigo Martinez Duartéz
Presidente

Dr. Gabriel Alejandro Menaldi
Tesorero

Dr. Eduardo Alberto Babor
Vocal Titular

Dr. Sergio Ramón Gómez
Vocal Titular

Dr. Maximiliano Smith
Vocal Suplente

Dr. Diego Ariel Awruch
Titular De Cuentas

Dra. Priscila Antozzi
Vice Presidente

Dr. Jorge Luis Harraca
Vocal Titular

Dr. Juan Carlos Staltari
Vocal Titular

Mg. Laura Alicia Fantelli Pateiro
Vocal Suplente

Dr. Mariano Palermo
Vocal Suplente

Dra. Josefina Picardo
Titular De Cuentas

Dr. Axel Federico Beskow
Secretario

Dr. Carlos Martín Esquivel
Vocal Titular

Dr. Alejandro Luis Grigaites
Vocal Titular

Dra. Marianela Aguirre Ackermann
Vocal Suplente

Dr. José Alberto Cooke
Titular De Cuentas

Dr. José Manuel Cabrera
Suplente Revisor De Cuentas

Dr. Felipe E. Fiolo
Presidente

Dr. Juan Carlos Staltari
Tesorero

Dra. Priscila Antozzi
Vocal Titular

Dr. José Cooke
Vocal Titular

Dr. Nicolás Sosa Gallardo
Vocal Suplente

Dr. Pablo Zambrana
Titular De Cuentas

Dr. Axel Beskow
Vice Presidente

Dr. Carlos Esquivel
Vocal Titular

Dr. Alejandro Menant
Vocal Titular

Dr. Patricio Cal
Vocal Suplente

Dr. Alberto Sirabo
Vocal Suplente

Dr. Bernabé Matías Quesada
Titular De Cuentas

Dr. Pedro Martínez Duartez
Secretario

Dra. Lilia Cafaro
Vocal Titular

Dr. Germán Nifuri
Vocal Titular

Dr. Sebastián Mendelber Rissi
Vocal Suplente

Dr. Raúl Cavo
Titular De Cuentas

Dr. Sergio Gomez
Suplente Revisor De Cuentas

Mario Antozzi
Presidente

Felipe E. Fiolo
Tesorero

Oscar Brasesco
Vocal Titular

Carlos Esquivel
Vocal Titular

Fernando Martinez Lascano
Vocal Titular

Mario Corengia
Revisores de Cuenta Titulares

Pedro Martinez Duartez
Vicepresidente

Emiliano Bravo
Vocal Titular

Jose Foscarini
Vocal Titular

Jorge Picardo
Vocal Titular

Rosana La Regina
Vocal Titular

Christian Oneto
Revisores de Cuenta Titulares

Priscila Antozzi
Secretario

Lilia Cafaro
Vocal Titular

Carlos Giordanelli
Vocal Titular

Daniel Caiña
Vocal Titular

Carlos Simon
Vocal Titular

Juan M. Riganti
Revisores de Cuenta Titulares

Jorge Claría
Revisor de cuentas Suplente

Oscar Brasesco
Presidente

Pedro Martinez Duartez
Tesorero

Monica Katz
Vocal Titular

Jorge Picardo
Vocal Titular

Emiliano Bravo
Revisores de Cuenta Titulares

Luis Chiappetta Porras
Vicepresidente

Marcos D. Millapel
Protesorero

Laura Balestra
Vocal Titular

Rosana La Regina
Vocal Titular

Carlos Esquive
Revisores de Cuenta Titulares

Pablo Gangas
Revisor de cuentas Suplente

Gastón Borlle Iruzan
Secretario

Lilia Cafaro
Vocal Titular

Guillermo Muzio
Vocal Titular

Mario Corengia
Vocal Titular

Juan M. Riganti
Revisores de Cuenta Titulares

Daniel Caiña
Presidente

Carlos A. Casalnuovo
Presidente Honorario

Gregorio Jrimian
Secretario general

Oscar Brasesco
Vocal Titular

Horacio Rozas
Revisores de Cuenta Titulares

Eduardo Babor
Vicepresidente
Reemplazado por Dr. Foscarini

Christian Oneto
Tesorero

Carlos A. Casalnuovo
Director ejecutivo

Marcelo Guangiroli
Vocal Titular

Patricia Schweitzer
Revisores de Cuenta Titulares

José María Foscarini
Presidente electo

Claudia Refi
Protesorero

Marco M. More Chunga
Vocal Titular

Jorge Picardo
Vocal Titular

Carlos Sosa Gallardo
Revisores de Cuenta Titulares

Silvio Albarracin Menéndez
Presidente

Marco M. More Chunga
Secretario ejecutivo

Carlos A. Casalnuovo
Presidente Honorario

Oscar Brasesco
Vocal Titular 
Reemplazado por Patricia Schweitzer

José María Foscarini
Vocal Titular 

Laura Manzano
Vocal Titular 

Maria Teresa Panzitta
Vocal titular

Marcelo Maguna Laville
Vocal Titular

Daniel Caiña
Vicepresidente

Alejandro Grigaites
Secretario general

Claudia Refi
Tesorero

Adrian Alvarez
Vocal Titular
Reemplazado por Adrian Cornejo Costas

Ana Maria Cappelletti
Vocal Titular

Marcelo Guangiroli
Vocal Titular

Ezequiel Ochoa
Vocal Titular

Eduardo Babor
Vocal Titular

Daniel Caiña
Presidente electo

Carlos A. Casalnuovo
Director ejecutivo

Christian Onetto
Protesorero

Mario Antozzi
Vocal Titular

Alberto Cormillot
Vocal titular

Gregorio Jrimian
Vocal titular

Ezequiel Fernandez
Vocal Titular

Horacio Rozas
Vocal Titular

Carlos A. Casalnuovo
Presidente

Daniel Caiña
Secretario

Mario Antozzi
Vocales suplentes

Marco M. More Chunga
Vocales titulares

Marcelo Guangiroli
Vocal suplente

Silvio Albarracin Menéndez
Vicepresidente

Claudia Refi
Tesorero

Antonio Cascardo
Vocal suplente

Ezequiel Ochoa
Vocal suplente

Maria T. Panzitta
Vocal suplente

Silvio Albarracin Menéndez
Presidente electo

Horacio Rozas
Protesorero

Adrian Osvaldo Alvarez
Vocales titulares

Gregorio Jrimian
Vocal suplente

José María Foscarini
Vocal suplente

Antonio Signoretta
Vocal suplente

Carlos A. Casalnuovo
Presidente

Ezequiel Ochoa
Tesorero

Marco M. More Chunga
Vocal suplente

Claudia I. Abelleira
Revisores de cuenta titulares

Antonio José Cascardo
Vicepresidente

Graciela I. Brites
Vocales titulares

Horacio Rozas
Vocal suplente

Ana Maria Cappelletti
Revisores de cuenta titulares

Silvio Albarracin Menéndez
Secretario

Adrian Osvaldo Alvarez
Vocales titulares

María Saenz Schoener
Revisores de cuenta titulares

Susana M. Bayardo Garcia
Revisores de cuenta suplentes

Roberto J. Martinez
Revisores de cuenta suplentes

Antonio José Cascardo
Presidente

Ezequiel Ochoa
Tesorero

Marco M. More Chunga
Vocal suplente

Claudia I. Abelleira
Revisores de cuenta titulares

Carlos A. Casalnuovo
Vicepresidente

Graciela I. Brites
Vocales titulares

Ana Maria Cappelletti
Revisores de cuenta titulares

Susana M. Bayardo Garcia
Revisores de cuenta suplentes

Silvio Albarracin Menéndez
Secretario

Adrian Osvaldo Alvarez
Vocales titulares

María Saenz Schoener
Revisores de cuenta titulares

Roberto J. Martinez
Revisores de cuenta suplentes

Carlos A. Casalnuovo
Presidente

Jorge Ochoa de Eguilor
Tesorero

Marco M. More Chunga
Vocal suplente

Claudia I. Abelleira
Revisores de cuenta titulares

Antonio José Cascardo
Vicepresidente

Graciela I. Brites
Vocales titulares

Ana Maria Cappelletti
Revisores de cuenta titulares

Susana M. Bayardo Garcia
Revisores de cuenta suplentes

Silvio Albarracin Menéndez
Secretario

Adrian Osvaldo Alvarez
Vocales titulares

María Saenz Schoener
Revisores de cuenta titulares

Roberto J. Martinez
Revisores de cuenta suplentes